دوستان دیگه اینجا ادامه نمیدم بیاین به وبسایت زیر


Tuesday, June 9, 2009

بردیا - عجی مجی


bardia - aji maji

Video: XVID 720x432 25.00fps 1457Kbps
Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 128Kbps

41 MB
http://archive.org/download/bardiavideos/bardia-aji.maji-persianmusicvideo.blogspot.com.avi

1 comments:

سیب تلخ said...

کار چالبی کردی
موفق باشی

Post a Comment