دوستان دیگه اینجا ادامه نمیدم بیاین به وبسایت زیر


Monday, March 15, 2010

شهرام کاشانی - دختر بندری

Shahram Kashani - Dokhtar Bandari

Video: XVID 720x404 25.00fps
Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 128Kbps

45 Mb
http://archive.org/download/Shahram-kVideos/shahramk-dokhtar.bandari-persianmusicvideo.blogspot.com.avi    

0 comments:

Post a Comment